Mobi
+
arbets|träning [²Ar:be:tsträ:ni@] subst.
(arbets|träning, arbetsträningen)
rehabiliteringsåtgärd inom arbetsmarknadsinstituten
aftësim profesional