Mobi
+
arbets|terapi [²Ar:be:tsterapi:] subst.
(arbets|terapi, arbetsterapien)
rörelse- och funktionsträning i det dagliga livets aktiviteter
terapi pune