Mobi
+
arbets|tagare [²Ar:be:tsta:gare] subst.
(arbets|tagare, arbetstagaren, arbetstagare, arbetstagarna)
person som säljer sin arbetskraft och är motparten i ett anställningsavtal; arbetare
punëtor
(nëpunës, punëmarrës, punësuar (i,e))