Mobi
+
arbets|styrka [²Ar:be:tstyr:ka] subst.
(arbets|styrka, arbetsstyrkan, arbetsstyrkor)
alla som arbetar på en arbetsplats
fuqi punëtore
(personel)