Mobi
+
arbets|namn [²Ar:be:tsnam:n] subst.
(arbets|namn, arbetsnamnet, arbetsnamnen)
provisoriskt namn på något som ännu inte är färdigt
emërtim provizor
(emër i përkohshëm për diçka që nuk është ende gati)