Mobi
+
arbetsmarknads|stöd [²Ar:be:tsmar:knadstö:d] subst.
(arbetsmarknads|stöd, arbetsmarknadsstödet)
ekonomisk hjälp till arbetslösa som inte kan få ersättning från arbetslöshetskassa
ndihmë ekonomike për të papunët