Mobi
+
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
  • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
  • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
  • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
  • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
  • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional