Mobi
+
arbetsmarknads|institut (AMI) [²Ar:be:tsmar:knadsinstitu:t] subst.
(arbetsmarknads|institut (AMI), arbetsmarknadsinstitutet, arbetsmarknadsinstitut, arbetsmarknadsinstituten)
en lokal serviceorganisation (knuten till länsarbetsnämnderna) för vissa arbetssökande (handikappade och vissa andra) och för företag
Instituti i Tregut të Punës
(organizatë lokale shërbimesh (e lidhur me zyrat lokale të punës) për disa punëkërkues (si invalidë e të tjerë) si dhe për ndërmarrjet)