Mobi
+
arbetslös [²Ar:be:tslö:s] adj.
(arbetslös, arbetslöst, arbetslösa, arbetslösheten)
som saknar arbete
papunë (i,e)
Exempel
  • bli arbetslösmbetem pa punë
  • gå arbetslösmbetem pa punë
Avledningar
  • arbetslöshet arbetslöshetenpapunësi