Mobi
+
arbetslöshets|kassa [²Ar:be:tslö:she:tskas:a] se A-kassa