Mobi
+
arbets|kraft [²Ar:be:tskraf:t] subst.
(arbets|kraft, arbetskraften)
personal som kan utföra arbete
fuqi punëtore
(krah pune)
Exempel
  • utländsk arbetskraftfuqi punëtore e huaj