Mobi
+
arbets|givare [²Ar:be:tsji:vare] subst.
(arbets|givare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivar|uppgiften)
juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren
punëdhënës-i
Sammansättningar
  • arbetsgivar|uppgift arbetsgivar|uppgiftenraport vjetor i punëdhënësit
  • Arbetsgivare|föreningenShoqata e Punëdhënësve