Mobi
+
arbetsgivar|avgift [²Ar:be:tsji:vara:vjif:t] subst.
(arbetsgivar|avgift, arbetsgivaravgiften, arbetsgivaravgifter)
socialförsäkringsavgift som arbetsgivarna är skyldiga att varje år betala till staten för sina anställda i form av ett påslag på lönen fn ca 40 procent av lönekostnaden
taksë e punëdhënësit
(taksë sigurimesh shoqërore që punëdhënësit janë të detyruar t'ia paguajnë shtetit për punëtorët e tyre. Ky kontribut përbën 40% të pagës që merr çdo punëtor.)