Mobi
+
arbets|för [²Ar:be:tsfö:r] adj.
(arbets|för, arbetsfört, arbetsföra)
arbetsduglig
(i,e) aftë për punë
Exempel
  • i arbetsför åldernë moshën aktive, në moshën kur njeriu është i aftë për punë