Mobi
+
arbetsam [²Ar:be:tsam:] adj.
(arbetsam, arbetsamt, arbetsamma)
mödosam
mundimsh/ëm (i), -me (e)
(lodhsh/ëm (i), -me (e), rëndë (i,e), vështirë (i,e))
Exempel
  • jag har haft en arbetsam veckakam patur një javë të lodhshme
arbetsam [²Ar:be:tsam:] adj.
(arbetsam, arbetsamt, arbetsamma)
som gärna arbetar, flitig
punëdashës, -e, punëtor, -e
(zellsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en pålitlig och arbetsam medhjälparenjë bashkëpunëtor i besuar dhe punëtor