Mobi
+
arbetar|skydd [²Ar:be:tar$yd:] subst.
(arbetar|skydd, arbetarskyddet, arbetarskydds|lagen)
verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet
mbrojtja në punë
(veprimtaria për të shmangur dhe zvogëluar aksidentet në punë si dhe sëmundjet profesionale)
Sammansättningar
  • arbetarskydds|lag arbetarskydds|lagenLigji i Mbrojtjes në Punë
Arbetarskyddsnämnden [²Ar:be:tar$ydsnem:den] namn