Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
parti [par+tI:] subst.
(parti, partiet, partier, parti|gruppen, parti|distriktet)
politisk sammanslutning
parti
((politike))
Exempel
 • riksdagens största partipartia më e madhe në parlament
 • de borgerliga partiernapartit borgjeze
Uttryck
 • ta parti för (något el. någon) ("ta ställning för")mbaj anën (e diçkaje ose të dikujt) ("pozicionohem për diçka ose ndaj dikujt")
Sammansättningar
 • arbetarpartiparti punëtore (parti laburiste)
 • oppositionspartiparti opozitare
 • majoritetspartiparti e shumicës
 • parti|grupp parti|gruppengrup partiak
 • parti|distrikt parti|distriktetrreth partiak
 • parti|kongresskongres i partisë, kongres partie
 • parti|ledareudhëheqës partie, drejtues partie
 • parti|ledningudhëheqje partiake
 • parti|medlemanëtar i partisë, anëtar partie