Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
beklädnad [beklÄ:dnad] subst.
(beklädnad, beklädnaden, beklädnads|arbetaren, beklädnads|industrin)
konfektion, kläder
Användning: mest i sms
konfeksione, rroba
Sammansättningar
 • beklädnads|arbetare beklädnads|arbetarenpunëtor konfeksionesh
 • beklädnads|industri beklädnads|industrinindustria e konfeksionit
bryggeri [bryg:erI:] subst. jämför brygger
(bryggeri, bryggeriet, bryggerier, bryggeri|arbetaren)
industri där man brygger
birrari
(punishte birre, fabrikë birre)
Sammansättningar
 • bryggeri|arbetare bryggeri|arbetarenpunëtor i fabrikës së birrës
byggnad [²bYg:nad] subst.
(byggnad, byggnaden, byggnader, byggnads|arbetaren)
hus
ndërtesë
(godinë)
Exempel
 • det är aktuellt med en renovering av byggnadenështë koha (momenti i përshtatshëm) për të riparuar banesën
Sammansättningar
 • huvudbyggnadgodinë kryesore
 • byggnads|arbetare byggnads|arbetarenpunëtor ndërtimi
 • byggnads|minnemonument ndërtimi
 • byggnads|planplan ndërtimi
gjuteri [ju:terI:] subst.
(gjuteri, gjuteriet, gjuterier, gjuteri|arbetaren)
arbetsplats där man gjuter
shkritore
(fonderi)
Sammansättningar
 • gjuteri|arbetare gjuteri|arbetarenpunëtor fonderie, shkrirës
grov|arbete [²grO:var:be:te] subst.
(grov|arbete, grovarbetet, grovarbetaren)
tungt kroppsarbete
punë krahu
(punë e pakualifikuar)
Sammansättningar
 • grovarbetare grovarbetarenpunëtor krahu
gruva [²grU:va] subst.
(gruva, gruvan, gruvor, gruv|arbetaren, gruv|samhället)
ställe där man bryter malm etc
minierë, xehe
Sammansättningar
 • kolgruvaminiera e qymyrit
 • gruv|arbetare gruv|arbetarenminator, xehetar
 • gruv|samhälle gruv|samhälletvendbanim minatorësh
Extra
gäst|arbetare [²jEs:tarbe:tare] subst.
(gäst|arbetare, gästarbetaren, gästarbetare, gästarbetarna)
tillfälligt invandrad arbetare
(punëtor i huaj me punë të përkohshme në një vend tjetër)
hamn [ham:n] subst.
(hamn, hamnen, hamnar, hamn|arbetaren, hamn|staden)
skyddad plats för båtar
port, liman
Exempel
 • söka hamnkërkoj një port (liman, skelë)
Uttryck
 • föra (något) i hamn ("slutföra (något)")përfundoj (realizoj) diçka
Sammansättningar
 • oljehamnliman nafte
 • småbåtshamnliman i vogël barkash dhe lundrash, mol për barka e lundra
 • gästhamnliman për turistë
 • hamn|arbetare hamn|arbetarenpunëtor porti
 • hamn|stad hamn|stadenport-i, qytet port
industri [industrI:] subst.
(industri, industrien, industrier, industri|arbetaren)
(företag som sysslar med) masstillverkning; näringsliv
industri
Exempel
 • jobba på en industripunoj në industri
 • kemisk industriindustri kimike
 • industrins investeringarinvestime në industri
Sammansättningar
 • flygindustriindustri e aeronautikës
 • exportindustriindustri e eksportit
 • industri|arbetare industri|arbetarenpunëtorë të industrisë
 • industri|områdezonë industriale
 • industri|robotrobot industrial
 • industri|semesterpushim kolektiv në fushën e industrisë
Extra
kultur [kultU:r] subst.
(kultur, kulturen, kulturer, kulturarbetaren, kultur|politiken)
vetenskap, musik, litteratur och konst
kulturë
Sammansättningar
 • finkulturkulturë elitare
 • kulturlivjetë kulturore
 • kulturarbetare kulturarbetarenpunëtor i kulturës
 • kultur|politik kultur|politikenpolitikë kulturore
lager [lA:ger] subst.
(lager, lagret, lager, lagren, lager|arbetaren)
förråd, magasin
depo
(magazinë)
Uttryck
 • ha på lager ("ha till reds")kam gati, kam gjendje (diçka), ruaj diçka
Sammansättningar
 • lager|arbetare lager|arbetarenmagazionier, punëtor depoje
med|arbetare [²mE:dar:be:tare] subst.
(med|arbetare, medarbetaren, medarbetare, medarbetarna)
medhjälpare, kollega
bashkëpunëtor-i
(ndihmës-i, koleg-u)
metall|arbetare [²metAl:ar:be:tare] subst.
(metall|arbetare, metallarbetaren, metallarbetare, metallarbetarna)
arbetare inom verkstads- och gjuteribranschen
metalpunues-i
(punëtor në metalurgji)
ren|hållning [²rE:nhål:ni@] subst.
(ren|hållning, renhållningen, renhållnings|arbetaren)
sophämtning, gaturengöring m m
mirëmbajtje pastrimi
(mbajtje e pastërtisë)
Sammansättningar
 • renhållnings|arbetare renhållnings|arbetarenpastrues rrugësh, punëtorët e pastrimit
skift|arbetare [²$If:tar:be:tare] subst.
(skift|arbetare, skiftarbetaren, skiftarbetare, skiftarbetarna)
person som arbetar (i) skift
punëtor me turne
slakteri [slak:terI:] subst.
(slakteri, slakteriet, slakterier, slakteri|arbetaren)
plats där man slaktar djur
thertore
Sammansättningar
 • slakteri|arbetare slakteri|arbetarenkasap, punëtor i thertores
social|arbetare [²sosiA:lar:be:tare] subst.
(social|arbetare, socialarbetaren, socialarbetare, socialarbetarna)
person som arbetar med att hjälpa människor som har sociala problem
punonjës social
stuveri|arbetare [²stu:verI:ar:be:tare] subst.
(stuveri|arbetare, stuveriarbetaren, stuveriarbetare, stuveriarbetarna)
person som har till yrke att lasta båtar
doker
(punëtor shkarkimi në port)
såg|verk [²sÅ:gvär:k] subst.
(såg|verk, sågverket, sågverk, sågverken, sågverks|arbetaren)
motordriven anläggning för uppsågning av timmer
sharrë
(stabiliment sharre, punishte e sharrave)
Sammansättningar
 • sågverks|arbetare sågverks|arbetarenpunëtorë të punishtes së sharrave
varv [var:v] subst.
(varv, varvet, varv, varven, varvs|arbetaren, varvs|industrin)
verkstad där man tillverkar och reparerar fartyg
kantier detar
(ofiçinë për ndërtimin dhe riparimin e anijeve)
Sammansättningar
 • båtvarvkantier i ndërtimit të barkave
 • varvs|arbetare varvs|arbetarenpunëtor kantieri detar
 • varvs|industri varvs|industrinindustri e ndërtimit të anijeve