Mobi
+
aptit [aptI:t] subst.
(aptit, aptiten, aptitligt)
matlust
oreks ("edhe fig. "dëshirë e madhe (për diçka)"")
(të ngrënët me shije, ëndje për të ngrënë)
Exempel
  • äta med frisk (el. god) aptitha me ëndje ose kam oreks të mirë
  • ha aptit på livete dua jetën
Uttryck
  • aptiten växer medan man äter ("man blir hungrigare, ju mer man äter")oreksi vjen duke ngrënë ("sa më shumë të hash aq më shumë të hahet")
Sammansättningar
  • aptit|retandeshijsh/ëm (i), -me (e), me shije, joshës,-e
  • aptit|retareaperitiv
  • jätte|aptitoreks i madh
Avledningar
  • aptitlig aptitligtshijsh/ëm (i), -me (e), oreksndjellës, -e, që të hap oreksin