Mobi
+
april|väder [²aprIl:vä:der] subst.
(april|väder, aprilvädret)
ombytligt väder
mot prilli
(mot i ndryshueshëm)