Mobi
+
apport [apÅr+t:] interj.
(apport)
hämta!
sille! bjere! ("urdhër për qenin")
apport [apÅr+t:] subst.
(apport, apporten)
det att hämta och bära fram i munnen (om hund)
(të sjellët dhe të mbajturit me gojë të diçkaje (nga qeni))