Mobi
+
applikation [aplika$O:n] subst.
(applikation, applikationen, applikationer)
tillämpning; påförande
zbatim
(aplikim, të aplikuarit, të vënët në jetë, të praktikuarit; përdorim)
applikation [aplika$O:n] subst.
(applikation, applikationen, applikationer)
prydnadssömnad av tygbitar som fästs på annat tyg
aplikacion
(qepje copash të një pëlhure në një pëlhurë tjetër)