Mobi
+
applicerar [aplisE:rar] verb
(applicerar, applicerade, applicerat, applicera)
tillämpa; föra på
<A applicerar x på B/y>
zbatoj
(aplikoj, vë në veprim, përdor)
Exempel
  • begreppet "postmodernism" kan idag appliceras på nästan alltingkoncepti "postmodernizëm" mund të zbatohet tani në çdo fushë