Mobi
+
apparat [aparA:t] subst.
(apparat, apparaten, apparater)
(teknisk) anordning; instrument; maskin
aparat ("edhe në mënyrë fig. për organizëm, organizatë etj.")
(instrument; makineri)
Exempel
 • elektroniska apparateraparate elektronike
 • den byråkratiska apparatenaparat burokratik
Sammansättningar
 • TV-apparattelevizor
 • hörapparataparat dëgjimi
hör|apparat [²hÖ:rapara:t] subst.
(hör|apparat, hörapparaten, hörapparater)
apparat som förstärker hörseln hos hörselskadade
aparat dëgjimi
Extra
hörsel [hÖr+s:el] subst.
(hörsel, hörseln, hörsel|apparaten, hörsel|nerven, hörsel|skadan, hörsel|skyddet)
förmåga att höra
dëgjim
(dëgjueshmëri, aftësi e dëgjimit)
Exempel
 • hon har nedsatt hörselajo ka dëgjim të dobët
Sammansättningar
 • hörsel|apparat hörsel|apparatenaparat dëgjimi
 • hörsel|nerv hörsel|nervennerv i dëgjimit
 • hörsel|skada hörsel|skadandëmtim i dëgjimit
 • hörsel|skydd hörsel|skyddetmbrojtës veshësh
parti|apparat [²par+tI:ap:ara:t] subst.
(parti|apparat, partiapparaten, partiapparater)
ledningen och administrationen för ett politiskt parti
aparat partiak
(kryesia dhe administrata e një partie politike)
rak|apparat [²rA:kapara:t] subst.
(rak|apparat, rakapparaten, rakapparater)
elektrisk apparat för rakning
makinë rroje
(aparat elektrik për rroje)
Extra
television [televi$O:n] subst.
(television, televisionen, televisions|apparaten)
sändning av rörliga bilder (till mottagare i hemmen), TV
televizion
(televizor)
Sammansättningar
 • färgtelevisiontelevizor me ngjyra
 • televisions|apparat televisions|apparatenaparat televiziv