Mobi
+
apostel [apÅs:tel] subst.
(apostel, aposteln, apostlar)
person som börjar sprida en lära, missionär
apostull-i ("veçanërisht si emërtim i nxënësve të Krishtit")
(misionar-i, dërguar-i)