Mobi
+
apanage [apanA:$] subst.
(apanage, apanaget)
underhåll för kunglig person
(të mbajturit e anëtarëve të shtëpisë mbretërore)