Mobi
+
användarnamn [²An:ven:dar+nam:n] subst.
(användarnamn, användarnamnet, användarnamn)
teckenföljd som gör att en datoranvändare kommer åt t ex sin egen e-post
emri i përdoruesit
(rend shenjash, që e bëjnë një përdorues kompjuteri të lidhet p.sh. me postën e vet elektronike)
Exempel
  • logga in med användarnamnetlidhem me emrin e përdoruesit