Mobi
+
användarnamn [²An:ven:dar+nam:n] subst.
(användarnamn, användarnamnet, användarnamn)
teckenföljd som gör att en datoranvändare kommer åt t ex sin egen e-post
emri i përdoruesit
(rend shenjash, që e bëjnë një përdorues kompjuteri të lidhet p.sh. me postën e vet elektronike)
Exempel
  • logga in med användarnamnetlidhem me emrin e përdoruesit
gränssnitt [²grEn:snit:] subst.
(gränssnitt, gränssnittet, gränssnitten)
kontaktyta mellan olika funktioner el. delar i ett datorsystem
(sipërfaqe kontakti midis funksioneve apo pjesëve të ndryshme të një sistemi kompjuterik)
Exempel
  • ett användarvänligt gränssnittnjë sipërfaqe kontakti tepër praktike miqësore
Sammansättningar
  • användargränssnitthapësirë e kufizuar fraktile (ajo pjesë e ekranit që mundëson komunikimin midis njeriut dhe kompjuterit
Extra