Mobi
+
antyder [²An:ty:der] verb
(antyder, antydde, antytt, antyd, antyda)
(diskret) låta förstå; tyda på
<A/x antyder att+SATS>
aludoj
(lë të kuptohet)
Exempel
  • statsministern antydde att det kunde bli fråga om ransoneringkryeministri la të kuptohet se mund të kemi të bëjmë me një racionim të ushqimit
  • hans inkomst är högre än siffrorna antydertë ardhurat e tij janë më të larta se ç'tregojnë shifrat