Mobi
+
antikverad [antikvE:rad] adj.
(antikverad, antikverat, antikverade)
föråldrad, otidsenlig
vjetruar (i,e)
(që nuk përdoret më, i modës së vjetër)