Mobi
+
anti|kropp [²An:tikråp:] subst.
(anti|kropp, antikroppen, antikroppar)
skyddsämne som bildas i organismer mot infektioner o dyl
antitrup