Mobi
+
antiken [antI:ken] subst.
(antiken, antiken)
Greklands och Roms forntid
antikitet-i
(periudhë antike)