Mobi
+
anti- [²An:ti- (el. anti-)] förled
(anti-, anti|byråkratiskt, anti(-)kärnvapenrörelsen, anti|semiten)
mot-
kundër
(anti)
Sammansättningar
  • anti|byråkratisk anti|byråkratisktantiburokratik
  • anti(-)kärnvapenrörelse anti(-)kärnvapenrörelsenlëvizje kundër armëve bërthamore
  • anti|semit anti|semitenantisemit-i
  • anti|kroppantitrup
anti|hjälte [²An:tijel:te] subst.
(anti|hjälte, antihjälten, antihjältar)
huvudperson i en bok el. film som inte motsvarar den vanliga bilden av hjälte
(personazh kryesor në një film ose libër, i cili nuk i përgjigjet aspak figurës së heroit)
anti|klimax [²An:tikli:maks el. antiklI:maks] subst.
(anti|klimax, antiklimaxen, antiklimaxar)
ointressant upplösning på stora förväntningar
zhgënjim
(dështim)
anti|kropp [²An:tikråp:] subst.
(anti|kropp, antikroppen, antikroppar)
skyddsämne som bildas i organismer mot infektioner o dyl
antitrup
anti|semit [antisemI:t] subst.
(anti|semit, antisemiten, antisemiter)
person som tycker illa om och har fördomar mot judar
antisemit-i
Sammansättningar
  • antisemitismantisemitizëm
anti|septisk [antisEp:tisk] adj.
(anti|septisk, antiseptiskt, antiseptiska)
som dödar bakterier
antiseptik, -e
(mikrobembytës, -e)