Mobi
+
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta)
tänka sig, förmoda
<A antar att + S>
supozoj
(përfytyroj, besoj)
Exempel
  • låt oss anta att oljan tar slut -- vad gör vi då?të supozojmë se nafta po mbaron, ç'do bëjmë atëherë?
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta, antagningen)
ta emot, acceptera
<A antar B (till x)>
pranoj
(marr, tumir)
Exempel
  • bara tre av de sökande blev antagna till utbildningenvetëm tre nga kandidatët u pranuan në shkollë
Avledningar
  • antagning antagningenpranim, pritje (me kuptim vizite)
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta)
göra till sin, anamma
marr
(bëj timen, përvetësoj)
Exempel
  • anta en grönare färgtonmarr një ngjyrë të gjelbër
Uttryck
  • ett antaget namn ("ett falskt namn")një emër i rremë ("një emër i gënjeshtërt")