Mobi
+
antagligen [²An:ta:gligen] adv.
(antagligen)
troligen
siç duket
(ka të ngjarë, ka mundësi, mundet që)