Mobi
+
antagande [²An:ta:gande] subst. jämför antar 1
(antagande, antagandet, antaganden, antagandena)
förmodan, gissning
hamendje
(supozim, hipotezë)
antagande|poäng [²An:ta:gandepoe@:] subst.
(antagande|poäng, antagandepoängen)
mått på förlorad sannolik arbetsinkomst under ett år vid beräkning av förtidspension
(matje e të ardhurave vjetore të siguruara, për të përllogaritur pensionin e invaliditetit)