Mobi
+
ansvarar [²An:sva:rar] verb
(ansvarar, ansvarade, ansvarat, ansvara)
ta ansvar (för), ha ansvaret (för)
<A ansvarar för x/att + S>
përgjigjem
(kam përgjegjësi (për))
Exempel
  • landstinget ansvarar för sjukvårdenkëshilli i komunës përgjigjet për shëndetësinë