Mobi
+
ansvar [²An:sva:r] subst.
(ansvar, ansvaret)
skyldighet att ta på sig skulden (om något går fel)
përgjegjësi
Exempel
 • ta ansvar för ett beslutmarr përgjegjësi për një vendim
 • ta på sig hela ansvaretmarr përsipër gjithë përgjegjësinë
 • bära (el. ha) ansvar för hushålletmbaj (ose kam) përgjegjësi për shtëpinë (për punët e shtëpisë)
huvud- [²hU:vud-] förled
(huvud-, huvud|gatan, huvud|ansvaret)
central, störst, viktigast
kryesore
(qendror, -e, rëndësish/ëm (i), -me (e), madh (i), madhe (e))
Sammansättningar
 • huvud|gata huvud|gatanrrugë kryesore
 • huvud|ansvar huvud|ansvaretpërgjegjësi kryesore
 • huvud|byggnadndërtesë kryesore
 • huvud|personpersonazh kryesor
 • huvud|rollrol kryesor
med|ansvar [²mE:dan:sva:r] subst.
(med|ansvar, medansvaret, medansvarigt)
del i ansvaret
bashkëpërgjegjësi
(përgjegjësi e përbashkët)
Avledningar
 • medansvarig medansvarigtbashkëpërgjegjës, -e
ägare [²Ä:gare] subst.
(ägare, ägaren, ägare, ägarna, ägar|ansvaret)
person som äger (något), innehavare
pronar
(i zoti (i diçkaje))
Exempel
 • vara ägare till en biljam pronar i një veture, jam i zoti i një veture
Sammansättningar
 • villaägarepronar i shtëpisë, i zoti i vilës
 • ägar|ansvar ägar|ansvaretpërgjegjësi pronësore