Mobi
+
anstiftar [²An:stif:tar] verb
(anstiftar, anstiftade, anstiftat, anstifta)
vara orsak till (ett brott el dyl), sätta igång
<A anstiftar x>
nxit
(shtyj, stimuloj, cys)
Avledningar
  • anstiftannxitje, shtytje
  • anstiftarenxitës