Mobi
+
anstalt [²An:stal:t] subst.
(anstalt, anstalten, anstalter, anstalts|vården)
(vård)institution, inrättning
institucion
(ent)
Exempel
  • bli intagen på anstalt(i,e) futur në burg, burgosur (i,e)
  • sluten anstaltburg, institucion i mbyllur
  • rättsmedicinsk anstaltinstitut i mjekësisë gjyqësore
Sammansättningar
  • fångvårdsanstaltinstitucion ndëshkimor, burg
  • Försvarets ForskningsanstaltInstituti Kërkimor i Mbrojtjes i Suedisë
  • anstalts|vård anstalts|vårdenpërkujdesje institucionale