Mobi
+
anstalt [²An:stal:t] subst.
(anstalt, anstalten, anstalter, anstalts|vården)
(vård)institution, inrättning
institucion
(ent)
Exempel
  • bli intagen på anstalt(i,e) futur në burg, burgosur (i,e)
  • sluten anstaltburg, institucion i mbyllur
  • rättsmedicinsk anstaltinstitut i mjekësisë gjyqësore
Sammansättningar
  • fångvårdsanstaltinstitucion ndëshkimor, burg
  • Försvarets ForskningsanstaltInstituti Kërkimor i Mbrojtjes i Suedisë
  • anstalts|vård anstalts|vårdenpërkujdesje institucionale
kriminal|vård [²kriminA:lvå:r+d] subst.
(kriminal|vård, kriminalvården, kriminalvårds|anstalten)
behandling av personer som dömts för brott
sistem korrektimi
(masa ndëshkimore e korrektuese (që zbatohen në burg))
Sammansättningar
  • kriminalvårds|anstalt kriminalvårds|anstalteninstitucion korrektimi