Mobi
+
anstötlig [²An:stö:tlig] adj.
(anstötlig, anstötligt, anstötliga)
stötande, förargelseväckande
fyes, -e
(ofendues, -e, pakëndsh/ëm (i), -me (e))