Mobi
+
anständig [²An:sten:dig] adj.
(anständig, anständigt, anständiga, anständigheten)
(moraliskt) passande, lämplig, korrekt, hederlig
denjë (i,e)
(përshtatsh/ëm (i), -me (e), arsyesh/ëm (i), -me (e), drejtë (i,e), korrekt, -e, ndersh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en anständig lönnjë pagë e përshtatshme
Avledningar
  • anständighet anständighetenmirësjellje