Mobi
+
anställd [²An:stel:d] adj.
(anställd, anställda)
person som har anställning
Användning: substantivisk användning
punësuar (i,e)
Exempel
  • fabriken har 300 anställdafabrika ka 300 punëtorë (të punësuar)
  • tillvarata de anställdas intressenmbroj interesat e të punësuarve
kollektiv|anställd [²kålektI:van:stel:d] adj.
(kollektiv|anställd, kollektivanställt, kollektivanställda)
anställd enligt kollektivt avtal
punësuar (i,e)
((mbi bazën e një kontrate kolektive))