Mobi
+
anställd [²An:stel:d] adj.
(anställd, anställda)
person som har anställning
Användning: substantivisk användning
punësuar (i,e)
Exempel
  • fabriken har 300 anställdafabrika ka 300 punëtorë (të punësuar)
  • tillvarata de anställdas intressenmbroj interesat e të punësuarve
del|tid [²dE:lti:d] subst.
(del|tid, deltiden, deltids|pensionen)
kortare arbetstid än heltid
orar i shkurtuar
((reduktuar))
Exempel
  • arbeta på deltidpunoj me orar të reduktuar
handel [hAn:del] subst.
(handel, handeln, handels|avtalet, handels|balansen)
köp och försäljning; köpenskap
tregti
Exempel
  • Sveriges handel med Kina har ökattregti e Suedisë me Kinën është zgjeruar
Sammansättningar
  • utrikeshandeltregtia e jashtme
  • detaljhandeltregti me pakicë
  • narkotikahandeltrafik i drogës
  • handels|avtal handels|avtaletmarrëveshje tregtare
  • handels|anställdpunonjës tregtie
  • handels|balans handels|balansenbilanc tregtar
kollektiv|anställd [²kålektI:van:stel:d] adj.
(kollektiv|anställd, kollektivanställt, kollektivanställda)
anställd enligt kollektivt avtal
punësuar (i,e)
((mbi bazën e një kontrate kolektive))