Mobi
+
ansikts|lyftning [²An:sik:tslyf:tni@] subst.
(ansikts|lyftning, ansiktslyftningen, ansiktslyftningar)
plastikkirurgisk operation med avsikt att avlägsna rynkor
operacion plastik i fytyrës ("fig. "rinovim, përmirësim, ripërtëritje"")