Mobi
+
ansikte [²An:sik:te] subst.
(ansikte, ansiktet, ansikten, ansiktena, ansikts|uttrycket)
framsidan av huvudet
fytyrë
(faqe, çehre)
Uttryck
 • (stå) ansikte mot ansikte ("mittemot, omedelbart inför")(qëndroj) ballë për ballë (sy më sy)
 • (betrakta något som) ett slag i ansiktet("utmaning, grov förolämpning")(konsideroj diçka si) një shuplakë në fytyrë ("si qortim, sharje")
 • bekanta ansikten ("kända personer")fytyra të njohura ("persona të njohur")
 • förlora, tappa ansiktet ("förlora sitt anseende")humbas famën ("humbas autoritetin")
Sammansättningar
 • ansikts|uttryck ansikts|uttrycketshprehje e fytyrës
 • stenansiktefytyrë pa shprehje (e ngurtë si guri)
 • ansikts|maskmaskë fytyre
ansikts|lyftning [²An:sik:tslyf:tni@] subst.
(ansikts|lyftning, ansiktslyftningen, ansiktslyftningar)
plastikkirurgisk operation med avsikt att avlägsna rynkor
operacion plastik i fytyrës ("fig. "rinovim, përmirësim, ripërtëritje"")
hud [hu:d] subst.
(hud, huden, hudar, hud|sjukdomen, hud|färgen)
yttersta, skyddande skikt på människor och djur
lëkurë
Sammansättningar
 • djurhudlëkurë kafshe
 • ansiktshudlëkura e fytyrës
 • hud|sjukdom hud|sjukdomensëmundje lëkure (dermatologjike)
 • hud|färg hud|färgenngjyrë e lëkurës
mask [mas:k] subst.
(mask, masken, masker)
förklädnad för ansiktet
maskë ("fig. për maskë për të fshehur mendimet")
((për të mos u njohur nga të tjerët))
Exempel
 • hans cynism är bara en maskcinizmi i tij është vetëm një maskë
Sammansättningar
 • ansiktsmaskmaskë fytyre
puder [pU:der] subst.
(puder, pudret, puder|dosan)
ett slags pulver som används för hud- och skönhetsvård
pudër
(pluhur i imët që përdoret në kozmetikë)
Sammansättningar
 • ansiktspuderpudër për fytyrë
 • talkpuderpluhur talk
 • puder|dosa puder|dosankuti pudre
uttryck [²U:tryk:] subst.
(uttryck, uttrycket, uttryck, uttrycken)
yttre tecken, manifestation
shprehje
(manifestim, paraqitje mendimi)
Exempel
 • ge uttryck för sin besvikelseshpreh dëshpërimin tim
Sammansättningar
 • ansiktsuttryckshprehje e fytyrës
 • uttrycks|fullekspresiv, -e, shprehjeplotë, plotë shprehje