Mobi
+
anser [²An:se:r] verb
(anser, ansåg, ansett, anse)
tycka; betrakta
<A anser att+SATS; A anser B/x + PRED>
konsideroj
(mendoj, besoj, jam (i,e) mendimit se)
Exempel
  • jag anser att saken är utageradmendoj se kjo punë është zgjidhur
  • hon anser sig alltför gammalajo e konsideron veten si tepër të moshuar
  • hon anses som en skicklig advokatatë e konsiderojnë si avokate të aftë