Mobi
+
ansats [²An:sat:s] subst.
(ansats, ansatsen, ansatser)
förberedelse (till hopp), sats
përpjekje ("fig. "fillim, përpjekje"")
(orvatje, tentim, provë)
Exempel
  • han gjorde ingen ansats att hjälpa migai nuk bëri asnjë përpjekje për të më ndihmuar