Mobi
+
ansöker [²An:sö:ker] verb visa film
(ansöker, ansökte, ansökt, ansök, ansöka)
(skriftligt) begära
<A ansöker om x/att få + INF>
kërkoj
(paraqes një kërkesë me shkrim, dorëzoj (parashtroj) një kërkesë me shkrim)
Exempel
  • ansöka om medborgarskapkërkoj të drejtë shtetësie